top of page

GCh Colebrae Krystal Blue Persuasion  'Krysta'

Health Testing                   MDR1 N/N  -  CEA Mild  -  DM and PRA clear by Parentage

bottom of page